ReddB_Logo_Horiz_ColPos_RGB.png

Sammen med Redd Barna skal vi bidra til bedre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for unge mennesker i Malawi. Vi vil redusere sykdom og dødelighet hos mor og barn ved å forebygge tenåringsgraviditet, og samtidig sikre støtte og helsehjelp for tenåringsmødre og deres barn.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler i praksis om tilgang til trygge graviditeter og fødsler, forebygging og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, seksualitetsundervisning og om familieplanlegging, prevensjon og trygg abort. Det handler også om rett og mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet.
— NORAD
Jonas Gratzer (1).jpeg

Malawi

 • 1 av 3 jenter blir gravide i tenårene

 • 2 av 5 jenter er gift før de fyller 18 år

 • Tenåringsgraviditet er knyttet til høy mødre- og barnedødelighet

 • 5 av 6 ungdommer har ikke tilgang på moderne prevensjonsmidler

 • Store utfordringer knyttet til HIV/AIDS

 

Jonas Gratzer.jpeg

Tre hovedmål

 1. Øke og styrke tilbud og tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse til alle jenter og gutter

 2. Forbedre tilgang på helsetilbud rettet mot unge gravide kvinner og tenåringsmødre

 3. Innhente erfaringer og kunnskap, og sørge for å nå ut til ungdom med SRHR-tilbud med kunnskapsbasert praksis 

DSC07819.jpg

Hvordan skal vi nå disse målene?

 • Opprettelse av “outreach clinics” for å nå ut til flere unge mennesker der de er

 • Sikre faglærte helsearbeidere og slik sørge for SRHR-tilbud av høy kvalitet

 • Riktig helsehjelp før, under og etter fødsel

 • Tilrettelegging av videre skolegang for tenåringsmødre

 • Grundig dokumentasjon av arbeidet som utføres, slik at dette kan overføres til fremtidig arbeid

 • Spredning av informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, basert på de erfaringene som gjøres i dette arbeidet