Medisinstudentens humanitæraksjon

Om oss

MedHum er Norges største humanitære studentorganisasjon. Hvert partallsår arrangerer MedHum aksjon for å samle inn penger til humanitære prosjekter med fokus på lav- og mellominntektsland, og forebyggende helsearbeid. Aksjonen gjennomføres ved alle medisinstudiestedene i Norge; Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Sammen med våre sponsorer dekker Nmf driftsutgiftene til aksjonen, slik at alle inntektene kan gå direkte til årets prosjekt.

Vi i MedHum er opptatt av å gjøre humanitært arbeid til noe morsomt, som kan gi deg overskudd i hverdagen. Gjennom engasjement i organisasjonen blir du kjent med medstudenter på andre kull og kanskje fra andre studiesteder. MedHum samler et stort antall medisinstudenter som arbeider frivillig, vi ser en naturlig sammenheng mellom vårt fremtidige virke som leger og et engasjement for mennesker i hele verden. Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å være synlig, samle inn penger, fortelle om de aktuelle samarbeidsaktørene våre og ha det gøy sammen!

I MedHum jobber vi både lokalt og sentralt. På Norsk medisinstudentforening sitt valgsmøte i november annenhvert år velges aksjonleder, samt sponsor-, økonomi- og PR-ansvarlige, som arbeider med å koordinere arbeidet i de fire studiebyene. I tillegg velges i hver aksjonsby en lokalstyreleder som har ansvaret for å danne lokallag og gjennomføre aksjonen i sin by.

Sentralstyret har i tillegg som oppgave å velge ut de prosjektene som går til urneavstemning blant medisinstudentene i alle de fire aksjonsbyene. En av hovedoppgavene blir dermed å planlegge strategier for å få gjennomført en vellykket aksjon. Lederne for MedHum i hver by har så ansvaret for at disse strategiene settes ut i livet og at det lokalt blir en fruktbar aksjon både når det gjelder arrangementer og i forhold til beløpet av innsamlede penger.

Klimaet og tradisjonene for både studiemiljø og innsamlingsaksjonen er litt forskjellig fra by til by, så lokallagene bestemmer i stor grad selv hvilke arrangementer de ønsker å arrangere. Det fantastiske med MedHum er at dette er en aksjon av og med medisinstudenter, slik at MedHum har blitt en tradisjon som mange studenter gjerne engasjerer seg i.

Medisinstudentenes humanitæraksjon blir i 2018 arrangert for 15. gang, og gjennom alle aksjonene har studentene klart å samle inn over 18 millioner kroner til primærhelse og forebyggende medisin i forskjellige deler av verden.


Historie

Da aksjonen så dagens lys i 1991 gikk den under navnet HUG – Helse Uten Grenser. Initiativet kom fra John-Arne Røttingen på et Nmf-landsmøte, hvor det ble vedtatt at medisinstudentene burde ha en egen og landsomfattende humanitæraksjon. Inspirasjonen kom fra Operasjon Dagsverk og jusstudentenes aksjonsuke.

1991-aksjonen gikk derfor etter modell av Operasjon Dagsverk aktivt ut med forespørsel til de etablerte hjelpeorganisasjonene. Prosjektet som da ble valgt ut var Norsk Folkehjelp sitt samarbeidsprosjekt med Røde Halvmåne, hvor hensikten var å støtte palestinske mor/barn-klinikker i Gaza.

Prosjektet møtte da noe motstand fra flere hold. Enkelte medisinstudenter i Bergen syntes prosjektet var for radikalt og at det – i deres øyne – støttet kun den ene parten i Midtøsten-konflikten. I tillegg til dette ble arrangementet kritisert av Ebba Wergeland fra Palestinakomiteen (AKP-ml), som da mente at prosjektet ville bidra til å dekke over Israel sine krigs- og voldshandlinger mot sivile palestinere.

Til tross for dette jobbet studentene kreativt for å samle inn penger. Noen gikk med bøsser mens andre hadde stands, hvor man blant annet hadde mulighet til å sette seg inn i en legehverdag. På Egertorget i Oslo var det også lang kø foran ”gapestokkene”, hvor folk kunne kaste vannfylte gummihansker på kommende leger. 

I ettertid kunne man observere at aksjonen gikk greit alle steder, og de startproblemene som dukket opp, tok man tak i til neste aksjon slik at siden oppstarten i 1991 har Medisinstudentenes humanitæraksjon gått av stabelen annethvert år. 


MedHum - 26 år i kamp for bedre global helse

2016 - Bekjempelse av multiresistent tuberkulose i India

Denne aksjonen gikk til Leger Uten Grenser sine klinikker i Mumbai, India, som fokuserer på multiresistent tuberkulose med innovativ HIV-behandling som sekundærfokus. Det ble samlet inn 1.627.943 kr til dette formålet. 

2014 - Mor- og barnehjelp i Sierra Leone

Det ble samlet inn 2 400 065 kr til Leger Uten Grenser sitt arbeid i Bo-distriktet i Sierra Leone. Pengene ble brukt til mor- og barnehjelp

2012 - Forebygging av HIV i Mosambik

Et engasjement i regi av Unicef hvor fokuset er å forhindre overføring av HIV fra mor til barn i Mosambik. Aksjonen viste seg å bli svært vellykket i alle aksjonsbyer og det ble til sammen samlet inn over 1 800 000 kroner.

2010 - Utdanning av sykepleiere i Malawi

I 2010 samarbeidet vi med Kirkens Nødhjelp om å forbedre sykepleierutdanningen i Malawi. Pengene gikk til å utbedre pensum samt å bygge flere klasserom og studentboliger. Målet var å doble antallet utdannede sykepleiere i tillegg til å forbedre kvaliteten på utdanningen. Til sammen ble det samlet inn over 1 100 000 kroner.

2009 - Sierra Leone «Survival Kit»

Samarbeidspartneren var Unicef, og prosjektet gikk til å finansiere en medisinsk helse- og selvhjelpspakke for mor og barn. Malaria, lungebetennelse, manglende oppfølging under graviditet og fødsel, samt manglende kunnskap om ernæring av spedbarn er blant hovedårsakene til barnedødeligheten i Sierra Leone. Enkel forebygging og tidlig vaksinering vil redusere barnedødeligheten dramatisk. Det ble samlet inn i underkant av 1 300 000 kroner til dette formålet.

2007 - Forebygging og behandling av fistel i Kongo

I 2007 gikk aksjonen til kvinner som led av vaginal fistel i Kongo. Dette Rammer titusener av kvinner i Kongo, og er en forferdelig lidelse hvor det er unormal åpning mellom vagina og urinveier eller endetarmen som medfører uavbrutt lekkasje av urin og avføring, og dermed infeksjon og store smerter. Fistler oppstår ved barnefødsler og etter brutale voldtekter. Lidelsene har også store sosiale konsekvenser for kvinnene som ofte blir utstøtt fra familie og lokalsamfunn. Til sammen 1 600 000 kroner ble samlet inn og overført til prosjektet.

2005 - HIV/AIDS-forebygging i Afrika

Aksjonen gikk til forebygging av HIV og AIDS i fire land i Afrika; Liberia, Sudan, Somalia og Sierra Leone. Det ble samlet inn 1 729 772 kr. 

2003 - Bekjemping av guineaorm i Sudan

Dette året samlet MedHum inn 1 650 000 kroner til å bekjempe tilfeller av guineaorm i Sudan. Tilfellene er redusert fra 20 299 i 2003 til 6500 i november 2004.

2001 - Brønnboring i Niger

Sammen med CARE Norge bidrog studentene i 2001 til brønnboring til en helsestasjon i Niger. Det ble samlet inn 1 750 000 kroner, og i 2003 ble åtte brønner åpnet. Tilfeller av diaré ved disse helsestasjonene er redusert med 20 %.

1999 - Forebygging av HIV/AIDS i Sørøst-Asia

Igjen var det Kirkens Nødhjelp som var MedHum sin samarbeidspartner. Denne gangen var det HIV/AIDS-forebygging i Sørøst-Asia som stod på agendaen. Studentene samlet inn 1 800 000 kroner, som sikret drift i fire år.

1997 - Helsestasjon i Zaire

Samarbeid med SOS Barnebyer denne gangen. Formålet var å opprette en helsestasjon i Zaire. De 1 300 000 kronene som ble samlet inn dekket dette. Klinikken er nå opprettet, og har årlig rundt 7000-8000 pasienter.

1995 - Øyeklinikk i Nepal

Samarbeidsorganisasjonen denne gangen var Kirkens Nødhjelp, og de 1 550 000 kronene som ble samlet inn gikk til en øyeklinikk i Nepal. Nå blir det utført om lag 10 000 operasjoner årlig, hvor 95 % er pasientfinansiert. Resten av beløpet er i fond.

1993 - HIV/AIDS-forebygging i Zimbabwe

Medisinstudentene i Norge samlet denne gangen inn penger til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) sitt arbeid med forebygging av HIV og AIDS i Zimbabwe. Det ble samlet inn 400.000 kroner. I dag drives fremdeles hjemmebesøk hos AIDS-pasienter og undervising er i fokus.

1991 - Mor og barnklinikk i Gaza

Den første aksjonen samlet inn penger til Norsk Folkehjelp sitt samarbeidsprosjekt med Røde Halvmåne om mor/barn-klinikker i Gaza. Studentene samlet inn 700.000 kroner, og klinikkane drives fremdeles i dag. Hovedfokuset er oppfølging av graviditeter og nybakte mødre.