MedHum søker nett- og grafikkansvarlig

Er du flink med data og interessert i design? Vil du få MedHum til å se fresh ut på nett?

Som nett- og grafikkansvarlig er oppgaven din å utforme budskapet vårt så det når flest mulig. Man er i tillegg med i sentralstyret, og har muligheten til å påvirke beslutninger som blir tatt der.

Arbeidsoppgaver:

  • Holde nettsiden vår oppdatert
  • Være med på å utvikle vårt første nyhetsbrev
  • Koordinere produksjonen av en aksjonsspesifikk film i forbindelse med tilsynsreisen og søke om å få vise filmen på reklamefrie dager på TV
  • Bistå PR-ansvarlig med utvikling av grafikk til promomaterielle

Hvordan søke?
CV og en halv sides motivasjonsbrev kan sendes til medhum@medisinstudent.no innen søndag den 20. juni kl. 23:59. Alle Nmf-medlemmer på alle kull er velkomne til å søke. Vervsperioden varer til desember 2018. Spørsmål om vervet kan rettes til emma.lengle@medisinstudent.no.

MedHum-aksjonen 2018

Flyktningskrisen i Syria er den største globale krise siden andre verdenskrig. Per dags dato er det mer enn 660 000 flyktninger som er berørt av krisen i Syria, der halvparten av dem er barn! Etter mange år med konflikt og krig er helsetilbudet betydelig fraværende. Kapasiteten i flyktningleirene er for lengst passert, og flere sliter med å få dekket grunnleggende helsebehov som mat, rent vann og toaletter. Flesteparten av barna bærer på mye sinne og er i dag rammet en stor mental brist som er vanskelig å beskrive.

I 2013 lanserte UNICEF i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner en plan for å hindre at Syria får en hel tapt generasjon av barn og unge – «No Lost Generation». Barna trenger beskyttelse og hjelp til å bearbeide det de har opplevd. Dette er en av UNICEFs viktigste oppgaver, og som et resultat av initiativet ble Makani-programmet utarbeidet.

Ved hjelp av midler fra MedHum, vil UNICEF, gjennom Makani-sentre, gi flere syriske barn og unge tilgang til psykososial støtte og grunnleggende helsetilbud. Dette arbeidet er helt avgjørende for psykisk utvikling og god varig helse for den oppvoksende generasjonen. Å sette fokus på mental helse er viktigere enn aldri før.

Vær med på å gi syriske barn og unge en ny start på livet. Vi har ikke råd til å miste en generasjon! “No Lost Generation”.


Våre samarbeidspartnere