MedHum søker nytt prosjekt

Vi har nå åpnet søknadsprosessen til å være innsamlingsprosjekt for Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) 2020. Ifølge våre statutter for aksjonen skal prosjektet prioritere helsearbeid og forebyggende medisin i lav- eller mellominntektsland.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet, samt følgende:

  1. Presentasjon av prosjektlandet: Gi en kort beskrivelse av situasjonen i prosjektlandet. Presentasjonen må omfatte økonomiske og politiske forhold, samt eventuelle særlig kritiske forhold som krigshandlinger, tørke, osv. Beskriv også den helsemessige situasjonen i prosjektlandet, og hvordan prosjektet vil kunne påvirke denne situasjonen

  2. Beskrivelse av prosjektet og dets målsetning: Gi opplysninger om prosjektets art, kortsiktige og langsiktige målsetninger, målgruppe og størrelsen på denne, samt prosjektets varighet, fremdrift og tidsplan. Informer om initiativtaker til prosjektet, samt erfaringer fra tilsvarende prosjekter. Beskriv eventuelle problemer som kan oppstå i eller utenfor prosjektet og mulige følger og løsninger på disse.

  3. Presentasjon av lokal samarbeidspartner: Det skal dokumenteres hvilke lokale krefter det samarbeides med og hvilke samarbeidsavtaler man har med lokale organisasjoner. Beskriv hvilke oppgaver og hvilket ansvar den lokale samarbeidsorganisasjonen vil få i forbindelse med prosjektet. Skisser samarbeidsforholdet mellom søkerorganisasjonen og den lokale samarbeidspartner. Gjør rede for i hvilken grad den lokale samarbeidspartner vil kunne overta ansvaret for prosjektet utover midlene fra MedHum. Det skal ifølge MedHums statutter tilstrebes at prosjektet på sikt kan overtas av lokale krefter.

  4. Informasjon: Antyd aktuelle problemstillinger relatert til prosjektet som kan brukes i informasjonsøyemed overfor så vel medisinstudenter som allmennheten og massemedia. Skisser muligheten for å skaffe foredragsholdere og kulturelle tiltak til bruk under aksjonen, samt hva søker kan bidra med overfor MedHum på organisasjons- og informasjonsplan.

  5. Budsjett/administrasjon: Legg ved budsjett og kostnadsrammer for prosjektet. Oppgi eventuelle midler fra andre bidragsyter eller andre inntekter. Skisser fullfinansiering av prosjektet. Beskriv hvordan prosjektet vil bli administrert fra søkerorganisasjonens side. Har organisasjonene tilgang på en sivilarbeider som kan benyttes av MedHum i perioder? Antyd hvordan organisasjonen vil følge opp MedHum før, under og etter aksjonen. (Herunder kreves det at organisasjonen rapporter fra prosjektet årlig i hele prosjektperioden til dette er avsluttet, eller i 5 år fra innsamlet beløp er overlevert)

  6. Utfyllende opplysninger: Eventuelle andre konkret utfyllende opplysninger som er relevante for prosjektet.

Litt generell info og tips:

Få gjerne fram hvordan prosjektet kan presenteres til medisinstudenter og Norges befolkning. Hvordan kan deres prosjekt være med på å promotere MedHum som aksjon? Kom gjerne med forslag til hvordan prosjektet kan illustreres kreativt og informativt for å vekke engasjement hos givere. Her kan det være lurt med informasjon om hva pengene spesifikt skal brukes på, slik at studentene kan få litt grep om hvor mye de faktisk kan bidra.

Vi pleier å sende fem representanter på en tilsynsreise på høsten i driftsåret. Det vil altså si høsten 2019. Dette er for å samle inn kampanjemateriell og for at vi skal kunne stå som garantister for at pengene går til et solid prosjekt. Dette har mye å si for at studentene skal føle eierskap til støtteprosjektet og dermed engasjere seg i innsamlingen. På denne reisen vil vi også ha med oss en kameramann og forsøke å lage noen gode medieprodukter som best mulig gjenspeiler prosjektet vi samarbeider om. Ta gjerne en kikk på noen av videoene som ligger på vår facebook-sider (flere eksempler kan fremskaffes), og kom gjerne med konkrete forslag til hvordan vi kan samarbeide om promotering av aksjonen, samt ønsker dere kanskje måtte ha for profilering. MedHum betaler transport og visum for reisen, mens søkerorganisasjonen betaler kost og losji under oppholdet. Innsamlede midler kan ikke brukes til å finansiere reisen.

Frist for søknaden er 10. januar 2019 kl. 23:59. Denne sendes til medhum@medisinstudent.no.


MedHum-aksjonen 2018

Flyktningskrisen i Syria er den største globale krise siden andre verdenskrig. Per dags dato er det mer enn 660 000 flyktninger som er berørt av krisen i Syria, der halvparten av dem er barn! Etter mange år med konflikt og krig er helsetilbudet betydelig fraværende. Kapasiteten i flyktningleirene er for lengst passert, og flere sliter med å få dekket grunnleggende helsebehov som mat, rent vann og toaletter. Flesteparten av barna bærer på mye sinne og er i dag rammet en stor mental brist som er vanskelig å beskrive.

Skjermbilde 2018-11-14 kl. 23.15.19.png

I 2013 lanserte UNICEF i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner en plan for å hindre at Syria får en hel tapt generasjon av barn og unge – «No Lost Generation». Barna trenger beskyttelse og hjelp til å bearbeide det de har opplevd. Dette er en av UNICEFs viktigste oppgaver, og som et resultat av initiativet ble Makani-programmet utarbeidet.

Ved hjelp av midler fra MedHum, vil UNICEF, gjennom Makani-sentre, gi flere syriske barn og unge tilgang til psykososial støtte og grunnleggende helsetilbud. Dette arbeidet er helt avgjørende for psykisk utvikling og god varig helse for den oppvoksende generasjonen. Å sette fokus på mental helse er viktigere enn aldri før.

Vær med på å gi syriske barn og unge en ny start på livet. Vi har ikke råd til å miste en generasjon! “No Lost Generation”.


Medhumplakat utkast 3.jpg

AKSJONSUKEN 2018 17.09-23.09

Årets største happening, nemlig Aksjonsuken, er rett rundt hjørnet! 
I år vil det foregå i tidsrommet 17.09 - 23.09 i alle medisinstudiestedene i Norge; Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.  I løpet av denne uken vil det foregå diverse arrangementer og stunts som promoterer årets prosjekt på sin unike måte, og som alle interesserte kan være med på. Ved å delta og vise interesse støtter man årets prosjekt, og på denne måten bidrar man til en forskjell for syriske barn og unge i Jordan! Hver studieby står for planlegging av sin respektive aksjonsuke, og hvilke arrangementer som fremheves varierer dermed fra by til by.

Hvordan kan nettopp du engasjere deg? Det er veldig enkelt - her gjelder det kun å følge med i sin by for å få med seg akkurat hva som skjer til hvilket tidspunkt, og delta på de spennende arrangementene!  Nærmere informasjon om Aksjonsuken og de ulike arrangementene kan en finne bla. på facebook-siden til de respektive lokallagene. 

 

OSLO

Mandag: Kick-off
Tirsdag: Stand-up
Torsdag: Hva feiler det deg?
Lørdag: MedHum-løp

BERGEN
Tirsdag: MedHum Quiz// KVARTERET
Onsdag: Filmvisning: Cries from Syria + Panelsamtale, Let’s rise and rave
Torsdag: Veldedighetsløp
Fredag: MedHum-fest
Lørdag: Bamsesykehus
Søndag: MedHum-loppis, MedHum-yoga

TROMSØ

Mandag: Kick-off og foredrag
Tirsdag: Bamsesykehus        
Onsdag: MedHum-yoga
Torsdag: Klesbyttekveld
Fredag: PubMedHum
Lørdag: Bamsesykehus på brannstasjonen
Søndag: Bøssedagen (hele uken)

TRONDHEIM

Mandag: Kick-off
Tirsdag: Ka feile det dæ? 
Torsdag: MedHum-festivalen
Lørdag: MedHum-løp
Søndag: Innsamlingsaksjon 


MedHums Sommerturné 

Fikk du med deg årets viktigste campingferie? 

1. august stod MedHums knall oransje campingvogn ferdig malt og klar for bilferie! Utallige timer med planlegging, litervis med bengalakk og solbrent hud måtte til for å få vogna klar for å reise land og strand for å ta reisefeberen på det norske folk den neste uken.

Sommerturné.jpg
Skjermbilde sponsorer.png

Fra 1. til 8. august reiste vi fra Trondheim til Bergen via Oslo, Drammen, Skien, Brevik, Folgefonna Nasjonalpark. Med vår svært synlige campingvogn promoterte vi årets aksjon rundt om der vi var gjennom konsertarrangement, stands, utdeling av grillmat og en rekke stunts og aktiviteter, for å gjøre MedHum kjent blant ferieglade nordmenn! Responsen vi har mottatt under og etter vår turné har vært overveldende positiv, og det setter vi veldig pris på. 

Vi ønsker å takke alle som stilte opp under vår turné – dette hadde ikke vært mulig uten støtte fra viktige sponsorer, samt andre frivillige som brukte sin tid for å få dette til å fly. 

Sjekk ut facebooksiden vår for kule videoer - produsert av Fjernfilm, fra årets viktigste sommerturné! 

 


 

Genseraksjonen

Har du sett MedHums nye aksjonsgenser?

Sigrid MedHum.jpg

Et av MedHum’s høydepunkt hittil i aksjonsåret har vært Genserkampanjen - et helt nytt stunt som startet i uke 16 og varte i ca. 10 dager. Med bilder og videoer av kjendiser, politikere og kjente leger som sa noen viktige ord om årets prosjekt iført MedHum-genser, ble vårt viktige budskap spredt til helt nye horisonter. Det var nettopp dette vi ønsket å oppnå med denne kampanjen. Ved bruk av kjente personligheter og deres makt og innflytelse på sosiale medier, klarte vi å nå et mye større publikum enn tidligere. 

MedHum kjendiser + politikere.jpg

En stor takk til alle som har bidratt - særlig aksjonens høyeste beskytter - Sigrid Bonde Tusvik, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og også Audun Lysbakken, Bjørnar Moxnes, Ingvild Kjerkol, Per Espen Stoknes, Knut Arild Hareide, Carl Erik Grimstad - blant flere. Videre takker vi de fra den norske underholdningsverden som var med på laget, deriblant NRK SKAM-trioen Thomas Hayes, Ulrikke Falch og Josefine Frida Pettersen, og også Sigrid (Solbakk Raabe), Cecilie Steinmann Neess, Lisa Tønne, Else Koss Furuseth, og fotballstjernen Ada Hergerberg. 

Kampanjen gikk over all forventning; I løpet av de få kampanjedagene klarte vi å selge over 2000 gensere og T-skjorter, og samle inn over 394.000 kr. Videre har vi mottatt bestillinger fra over 25 land, blant annet USA, Mexico, Malaysia, Israel, Saudi Arabia og Kina - det er veldig gøy!  

Det er også mulig å støtte kampanjen ved å vippse et valgfritt beløp til 510051! 

Tusen takk! #LaBarnVæreBarn


Er det noe du lurer på, ta kontakt! 

Leder: David Teigen // david.teigen@medisinstudent.no
Nestleder: Bjørnar Kamøy // bjornar.kamoy@medisinstudent.no
PR-ansvarlig: Jette Helene Fagerbakke // jette.fagerbakke@medisinstudent.no 


Våre samarbeidspartnere