MedHum søker nasjonalt arrangement-ansvarlig

MedHum søker deg som er både kreativ og ryddig og ønsker å planlegge tidenes MedHum-arrangement sommeren 2018!

Som nasjonalt arrangement-ansvarlig har du overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av MedHums nasjonale arrangement sommeren 2018. Man er i tillegg med i sentralstyret, og har muligheten til å påvirke beslutninger som blir tatt der.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre MedHums nasjonale arrangement sommeren 2018
 • Opprette en arbeidsgruppe som skal bistå med planleggingen av arrangementet
 • Holde kontakt med eksterne aktører som skal delta på arrangementet (kjente personer, artister, leger og politikere)
 • Samarbeide med markedsansvarlig om å søke sponsormidler for arrangementet
 • Samarbeide med PR-ansvarlig om promotering før, underveis og etter arrangementet
 • Evaluere arrangementet i etterkant i samarbeid med resten av sentralstyret
 • Delta på sentralstyremøter 

Hva MedHum har å tilby deg: 

 • God opplæring i vervet av sentralstyremedlemmer
 • Et nettverk av erfarne støttespillere fra Nmf, Legeforeningen og UNICEF
 • En overordnet idé for arrangementet som videreutvikles
 • Erfaring med å kontakte pressen og aviser

Hvordan søke?
CV og en halv sides motivasjonsbrev kan sendes til medhum@medisinstudent.no innen søndag den 27. september kl. 23:59. Alle Nmf-medlemmer på alle kull er velkomne til å søke. Vervsperioden varer til desember 2018. Spørsmål om vervet kan rettes til maren.buskoven@medisinstudent.no.

MedHum-aksjonen 2018

Flyktningskrisen i Syria er den største globale krise siden andre verdenskrig. Per dags dato er det mer enn 660 000 flyktninger som er berørt av krisen i Syria, der halvparten av dem er barn! Etter mange år med konflikt og krig er helsetilbudet betydelig fraværende. Kapasiteten i flyktningleirene er for lengst passert, og flere sliter med å få dekket grunnleggende helsebehov som mat, rent vann og toaletter. Flesteparten av barna bærer på mye sinne og er i dag rammet en stor mental brist som er vanskelig å beskrive.

I 2013 lanserte UNICEF i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner en plan for å hindre at Syria får en hel tapt generasjon av barn og unge – «No Lost Generation». Barna trenger beskyttelse og hjelp til å bearbeide det de har opplevd. Dette er en av UNICEFs viktigste oppgaver, og som et resultat av initiativet ble Makani-programmet utarbeidet.

Ved hjelp av midler fra MedHum, vil UNICEF, gjennom Makani-sentre, gi flere syriske barn og unge tilgang til psykososial støtte og grunnleggende helsetilbud. Dette arbeidet er helt avgjørende for psykisk utvikling og god varig helse for den oppvoksende generasjonen. Å sette fokus på mental helse er viktigere enn aldri før.

Vær med på å gi syriske barn og unge en ny start på livet. Vi har ikke råd til å miste en generasjon! “No Lost Generation”.


Våre samarbeidspartnere