Hvordan det hele begynte

Da aksjonen så dagens lys i 1991 gikk den under navnet HUG – Helse Uten Grenser. Initiativet kom fra John-Arne Røttingen på et Nmf-landsmøte, hvor det ble vedtatt at medisinstudentene burde ha en egen og landsomfattende humanitæraksjon. Inspirasjonen kom fra Operasjon Dagsverk og jusstudentenes aksjonsuke.

1991-aksjonen gikk derfor etter modell av Operasjon Dagsverk aktivt ut med forespørsel til de etablerte hjelpeorganisasjonene. Prosjektet som da ble valgt ut var Norsk Folkehjelp sitt samarbeidsprosjekt med Røde Halvmåne, hvor hensikten var å støtte palestinske mor/barn-klinikker i Gaza.

Prosjektet møtte da noe motstand fra flere hold. Enkelte medisinstudenter i Bergen syntes prosjektet var for radikalt og at det – i deres øyne – støttet kun den ene parten i Midtøsten-konflikten. I tillegg til dette ble arrangementet kritisert av Ebba Wergeland fra Palestinakomiteen (AKP-ml), som da mente at prosjektet ville bidra til å dekke over Israel sine krigs- og voldshandlinger mot sivile palestinere.

Til tross for dette jobbet studentene kreativt for å samle inn penger. Noen gikk med bøsser mens andre hadde stands, hvor man blant annet hadde mulighet til å sette seg inn i en legehverdag. På Egertorget i Oslo var det også lang kø foran ”gapestokkene”, hvor folk kunne kaste vannfylte gummihansker på kommende leger. 

I ettertid kunne man observere at aksjonen gikk greit alle steder, og de startproblemene som dukket opp, tok man tak i til neste aksjon slik at siden oppstarten i 1991 har Medisinstudentenes humanitæraksjon gått av stabelen annethvert år. 

DSC06701.jpg