Hvert partallsår velger vi en fast samarbeidspartner som vi støtter gjennom vår aksjon. I tillegg har vi en rekke partnere og sponsorer som støtter den jobben vi gjør.


REDD BARNA ER SAMARBEIDSPARTNER FOR MEDHUMAKSJONEN 2020

Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. Det er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Redd Barna arbeider for barns rettigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Dette arbeidet er tuftet på FNs Barnekonvensjon og menneskerettighetserklæring.

Vi i Medisinstudentenes humanitæraksjon er stolte og glade over å få samarbeide med Redd Barna i denne prosjektperioden.

ReddB_Logo_Horiz_ColPos_RGB.png

Sponsorer og støttespillere

Vi er et prosjekt under Norsk Medisinstudentforening, og størsteparten av vårt budsjett kommer herfra.

Bergen Caravan AS tar vare på vår campingvogn når den ikke er i bruk, og gjør det mulig for oss å arrangere vår årlige sommerturné.

Fikk du ikke med deg turneen vår? Sjekk den ut her