Siden 1991 har Medisinstudentenes Humanitæraksjon samlet inn over 22 millioner kroner til primærhelse- og forebyggende arbeid i lav- og mellominntektsland verden over. Vi jobber nå med Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter (SRHR) i Malawi, i samarbeid med Redd Barna. 

Vår målsetning

Vi i MedHum er opptatt av å gjøre humanitært arbeid til noe morsomt. Som Norges største studentdrevne humanitæraksjon mobiliserer vi et stort antall norske medisinstudenter fra universiteter i inn- og utland i arbeidet med globale helseutfordringer. Vi ser en naturlig sammenheng mellom vårt fremtidige virke som leger og et engasjement for mennesker i hele verden, og ser på det som vårt ansvar å gi litt av vår tid for å bidra til mindre ulikheter i helsetilgang. Vi gjennomfører en rekke arrangementer for å være synlig, samle inn penger, fortelle om de aktuelle samarbeidsaktørene våre og ha det gøy sammen!

Våre driftsutgifter dekkes av Norsk medisinstudentforening og andre sponsorer, og alle inntekter går derfor rett til prosjektet vårt.

hvordan vi jobber

I MedHum jobber vi nasjonalt gjennom vårt sentralstyre, og lokalt gjennom alle våre lokallag og crew rundt om i de store studiebyene. Vi jobber med hvert prosjekt i to år, og avslutter aksjonen med aksjonsuken, som vil arrangeres høsten 2020.


Medisinstudentenes humanitæraksjon blir i 2020 arrangert for 16. gang, og gjennom alle aksjonene har studentene klart å samle inn over 22 millioner kroner til primærhelse og forebyggende medisin i ulike deler av verden.

Tidligere aksjoner

  • 2018 - Helse og psykososialt arbeid til syriske barn på flukt i Jordan (UNICEF) omlag 2.000.000 (venter på opptelling)

  • 2016 - Multiresistent tuberkulose i India (Leger Uten Grenser) 1.627.943 kr

  • 2014 - Mor- og barnehelse i Sierra Leone (Leger Uten Grenser) 2.400.065 kr

  • 2012 - Forebygging av HIV i Mosambik (UNICEF) 1.800.000 kr

  • 2010 - Utdanning av sykepleiere i Malawi (Kirkens Nødhjelp) 1.100.000 kr

  • 2009 - Sierra Leone “Survival Kit” (UNICEF) 1.300.000 kr

  • 2007 - Forebygging og behandling av fistel i Kongo 1.600.000 kr

  • 2005 - HIV/AIDS forebygging i Liberia, Sudan, Somalia og Sierra Leone 1.729.772 kr

Kontakt oss

Navn *
Navn