Samarbeidspartner for MedHum 2020 er Redd Barna!

Medisinstudentenes humanitæraksjon 2020 skal samarbeide med Redd Barna om prosjektet ”Barn som føder barn” i Malawi. Dette prosjektet har som mål å redusere tenåringsgraviditeter, samtidig som man sikrer tilfredsstillende støtte og helsehjelp for tenåringsmødre og deres barn.

Vi ser frem til å jobbe med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) de neste to årene. Vi skal, sammen med Redd Barna, ta for oss en aktuell og presserende global helseutfordring som er viktig å adressere. Alle har rett til selvbestemmelse omkring egen seksualitet og reproduksjon, og dette er en tematikk med overføringsverdi her hjemme. Vi gleder oss til å samarbeide med Redd Barna for den kommende aksjonen!